Precis som i alla ordnar är medlemmarna förpliktade till att hålla sig till en gemensam levnadsregel. Denna finns angiven i ordens Manual. Manualen förutsätter att varje tertiarie dessutom gör upp en personlig levnadsregel. Det karaktäristiska för den franciskanska andan får här en utformning som är personligt anpassad till vars och ens
speciella förutsättningar. Regeln kan därför ändras, när de personliga förutsättningarna ändras. Sina löften att vilja hålla sig till regeln förnyar man en gång om året. Sitt medlemskap i orden betraktar tertiariern som grundat i en personlig kallelse från Gud att leva sitt kristna liv i den inspiration som utgår från Franciskus – en kallelse som man
då har uppfattat som gällande livet ut.