TAU

Vägen till medlemskap börjar i regel med att man anmäler sitt intresse av att få
veta mer om det franciskanska ordenslivet i FTO till någon
medlem som är novis eller som avlagt livstidslöften i orden
(tertiarie). Man kan också kontakta orden genom e-post.
Som aspirant får man en novisrådgivare att tala med medan
man under en kortare tid överväger om man vill gå vidare.
Nästa steg är att man blir postulant under cirka sex månader
och prövar, utan att avge några löften, att följa en
personlig levnadsregel, som då är mycket enkelt utformad.
Om man tillsammans med orden finner att detta fungerar
bra, kan nästa steg bli att man blir upptagen som novis
i orden. Man fortsätter då att leva med den förenklade
personliga regeln eller följer i stället en något utförligare
sådan. Det som skiljer novisen från postulanten är främst
att novisen är förpliktigad att genom löften hålla sig till
regeln under ett år. Novisen är dessutom officiellt upptagen
som medlem i orden, vilket postulanten inte är. Novistiden
varar i regel i två år.
Finner både novisen och orden det lämpligt, fullbordas medlemskapet
genom att man avlägger sina livstidslöften och
därmed blir upptagen som tertiarie. Den allvarligt menade
intentionen skall då vara, att detta medlemskap skall gälla
resten av livet.