FRANCISKANSK ANDLIGHET
– eller FRANCISKANSK SPIRITUALITET
En franciskansk levnadsregel

Man kan som kristen säkert känna igen de här beskrivna dragen som karaktäristiska för biblisk kristen tro, utan att man en enda gång behöver ha hört talas om Franciskus. Inte bara så, att man hyllar dem som något att sträva efter, utan också så, att man på ett självklart sätt mer eller mindre lever efter dem. Man behöver alltså inte nödvändigtvis ha en inspiration från Franciskus för att i någon mån kunna förverkliga dem i sitt liv. Ännu mindre behöver man någon franciskansk tredje orden till hjälp.

Men vi andra, som kanske bejakar dessa kristna drag med vårt intellekt, men som ändå har en tröghet och ibland rentav en motvilja inför att praktiskt omsätta dem i våra liv, kan behöva ett stöd och en hjälp att med större trohet och helhjärtenhet också leva kristet. Den ständiga utmaning till detta, som Franciskus’ exempel innebär. Kan vi i hög grad behöva. För att vår kristna tro inte ska stelna och sluta att utvecklas och mogna. Det kan hända, att vi också av detta skäl skulle ha stor glädje av att ha en levnadsregel att följa. I så fall kan t.ex. Franciskus’ tredje orden ge oss en sådan.