FRANCISKANSK ANDLIGHET
– eller FRANCISKANSK SPIRITUALITET 
FRANCISKUS’ TREDJE ORDEN I SVENSKA KYRKAN

Historik
De tre franciskanska ordnarna, den Första, den Andra och den Tredje, går tillbaka på Franciskus själv. De finns självklart inom den romerskt katolska kyrkan. Den tredje orden där har med tiden fått två grenar, dels den reguljära Tredje Orden, dels den sekulära, lekmanaorden eller Ordo Franciscanus Secularis (OFS). Den första av dessa två grenar omfattar olika systra- och brödraskap, där medlemmarna lever tillsammans i kommuniteter, alltså i en klosterliknande gemenskap. Den andra består av människor, som var och en lever sitt lv som andra ute i samhället och i famlijer, men som där ändå vill försöka anpassa sitt liv efter det exempel, som Franciskus givit.

Under första hälften av 1900-talet bildades en gemenskap av de tre ordnarna också inom den världsvida anglikanska kyrkan, the Anglican Communion. Den kallades då till att början med The Society of Saint Francis, SSF. Numera har den Tredje Orden inom SSF namnet” The Third Order of th Society of Saint Francis”, TSSF, och är tillsammans med Första och Andra Orden uppdelad på fem provinser i världen. Den europeiska har sedan 1070-talet fått en utlöpare även inom Svenska Kyrkan, trots att denna är luthersk och inte anglikansk. Denna gren kallas lite oegentligt ”Franciskus Tredje Orden inom svenska kyrkan” eller FTO (”oegentligt”, därför att den till sist inte är en egen orden utan en del av en orden,TSSF)