Uppgiften för ett liv i franciskanskTAU anda brukar uttryckas på följande sätt:

  • att göra Kristus känd och älskad överallt
  • att främja en anda av syskonskap mellan alla människor och att därmed bidra till att bryta ned alla slags murar mellan dem
  • att leva ett liv i enkelhet, fri från beroendet av lyx, status, saker och pengar för att i stället med glädje kunna dela med sig av sig själv och sitt eget.

Sättet att förverkliga denna uppgift är

  • ett regelbundet böne- och gudstjänstliv med mässan i centrum
  • studier av olika slag, som ger större kännedom om vår kristna tro och kyrkans liv, om människor och deras personliga och sociala förhållanden, om miljö och politik och om annat, som har betydelse för den franciskanska kallelsens omsättning i handling. Bibelstudiet, både det enskilda och gemensamma, är den viktigaste och mest självklara delen i studiearbetet
  • en aktiv insats för Guds rike i någon form, i kyrkan eller i samhället, lokalt eller internationellt.

Kännetecknen för den franciskanska andan är ödmjukhet, kärlek och glädje. Dessa egen- skaper är grunden för det franciskanska livet, men de är inget vi själva kan prestera eller skaffa oss utan gåvor vi bara kan be om.

Inspirationskällan till ett kristet liv i franciskansk anda är för franciskanerna, utöver bibeln och den allmänneliga kyrkans tro och liv, givetvis den helige Franciskus, hans liv och gärning och hans vilja att ”leva evangeliet”.