02-francis2.gifTAUPax et bonum!!!

Många känner till Franciskus av Assisi (1181-1226) som fredsstiftare, de fattigas beskyddare och vän och ekologins skyddshelgon. Idag finns massor av franciskaner över hela världen i olika kyrkosamfund.

Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan (FTO) är en del av The Third Order Society of Saint Francis (TSSF) i den Anglikanska kyrkan. Tredje orden består av både kvinnor och män, singlar, gifta, ordinerade eller lekmän, gamla, unga, människor som har känt sig kallade att tjäna Jesus genom bön, studier och arbete.

Vår uppgift som franciskaner i tredje orden är att göra Kristus känd och älskad överallt, att främja en anda av syskonskap mellan människor och att leva enkelt. Vi försöker förverkliga detta genom att ha ett aktivt böne- och gudstjänstliv. Det sker genom studier, både av Bibeln och till exempel sociala frågor, miljö, politik och genom aktiva insatser i våra dagliga arbeten ute i samhället. Vi avlägger livslånga löften som stöd och hjälp på den franciskanska vägen.

Kännetecknen och grunden för det franciskanska livet är ödmjukhet, kärlek och glädje. De är inget vi själva kan tillägna oss, utan det är gåvor vi bara kan be om och förvalta.

Du är välkommen till vår hemsida och vi hoppas att du hittar den information du söker. Kanske funderar du på om tredje orden är något för dig? Kanske har du en tro och behöver ett sammanhang för att kunna fortsätta växa i den? Kanske känner du en kallelse? En längtan efter andlig fördjupning? Kanske inte? Hur det än är med det så är du välkommen att läsa mer om Franciskus och om ordensgemenskapen, den andliga fördjupningen och vägen till medlemskap i Tredje orden!

Frid och allt gott!

Ett klassiskt råd från Benedict av nursia för den andliga vandringen säger:
”Bevara ordningen så ska ordningen bevara dig”