02-francis2.gifTAUPax et bonum!!! I 1206 ble Frans kalt til å bygge Kristi kirke. Alle slags forskjellige slags mennesker ønsket å være en del av denne reformasjons- og fornyelsesbevegelsen. I dag er det mange fransiskanere rundt om i verden i forskjellige kirkefamilier. Francis ‘Third Order in the Church of Sweden (FTO) er en del av The Third Order Society of Saint Francis (TSSF) i den anglikanske kirken. Det tredje ordet består av menn og kvinner, enslige eller gifte, ordinerte eller lekfolk, gamle, unge, arbeidende eller pensjonister. Alle er kalt til å tjene Jesus gjennom bønn, studier og arbeid. Vi er glade for at du kommer til siden vår i dag og håper du finner informasjonen du leter etter. Kanskje du lurer på om Gud kaller deg til et liv i det tredje ordet? Kanskje ikke? Uansett ønsker vi å stille inn på St. Clares bønn (Francis’ første kvinnelige etterfølger): «»Må Herren være med deg alltid og være med ham alltid og overalt.» Fred og alt godt