02-francis2.gifTAUPax et bonum!!!

Mange kjenner Frans av Assisi (1181-1226) som en fredsstifter,
de fattiges beskytter og venn og økologiens skytshelgen. I dag er det mange fransiskanere over hele verden i forskjellige kirkesamfunn.

The Third Order of Francis in the Church of Sweden (FTO) er en del av The Third Order Society of Saint Francis (TSSF) i den anglikanske kirken. Den tredje orden består av både kvinner og menn, enslige, gifte, ordinerte eller lekmenn, gamle, unge, mennesker som har følt seg kalt til å tjene Jesus gjennom bønn, studier og arbeid.

Vår oppgave som fransiskanere av den tredje orden er å gjøre Kristus kjent og elsket overalt, å fremme en ånd av brorskap mellom mennesker og å leve enkelt. Dette prøver vi å realisere ved å ha et aktivt bønn- og gudstjenesteliv. Dette skjer gjennom studier, både av Bibelen og for eksempel samfunnsspørsmål, miljø, politikk og gjennom aktiv innsats i vårt daglige virke ute i samfunnet. Vi avlegger livslange løfter som støtte og hjelp på den fransiskanske måten.

Det fransiskanske livets kjennetegn og grunnlag er ydmykhet, kjærlighet og glede. De er ikke noe vi kan skaffe oss selv, men er gaver vi bare kan be om og forvalte.

Du er velkommen til vår nettside og vi håper du finner informasjonen du leter etter. Kanskje du tenker på om tredje ord er noe for deg? Kanskje du har en tro og trenger en kontekst for å fortsette å vokse i den? Kanskje du føler et kall? En lengsel etter åndelig fordypning? Kanskje ikke? Uansett er du velkommen til å lese mer om Frans og om ordensfellesskapet, den åndelige fordypningen og veien til medlemskap i den tredje orden!

Fred og alt godt!

Et klassisk råd fra Benedict of Nursia for den åndelige vandringen sier:
«Bevar orden og orden vil bevare deg»