I løpet av 1960- og begynnelsen av 1970-tallet besøkte fransiskanerbrødre fra første orden innen SSF jevnlig Västerås bispedømmes bispedømmegård i Rättvik. Derved ble interessen for Frans og et fransiskansk liv vekket og utdypet blant flere som på en eller annen måte var knyttet til bispedømmet. En konferanse der i desember 1971 samlet denne interessen. Konferansen ble deltatt av blant annet ministeren for den europeiske provinsen til SSF, bror Michael, og daværende kapellan av provinsens tredje orden, bror John-Charles (som også var biskop).
Konferansen førte til at de fleste av deltakerne ønsket fortsatt kontakt og fellesskap med fransiskanerbevegelsen. Etter hvert utviklet noen et ønske om å gå inn som tertiærer i en fransiskanerorden. Det var da naturlig å knytte seg til det allerede eksisterende ordensfellesskapet innen søsterkirken som anglikaneren representerer for oss i den svenske kirken.

Etter en periode som først postulanter og deretter nybegynnere, ble de første tertiærene i oktober 1974 tatt opp i den svenske grenen av ordenen, som offisielt ble kalt Den helige Franciskus tredre orden innenfor Svenska kyrkan, i daglig tale kalt FTO (Franciskus terde orden).
Organisatorisk har FTO dermed vokst frem som en gren av SSF. Som medlem av FTO tilhører man altså TSSF, den tredje orden innen SSF, og er en del av dets åndelige fellesskap, som strekker seg praktisk talt til alle deler av verden der den anglikanske kirken eksisterer. FTO er dermed ikke en uavhengig orden i seg selv. På den annen side må den svenske grenen være eksplisitt knyttet til Svenska kyrkan og hennes bekjennelse og tjene og virke i henne. Medlemmer fra andre kristne miljøer som har et fransiskansk kall er imidlertid også velkomne i rekkefølgen.
FTO har nære kontakter med Svenska kyrkans fransiskanersøstre i Klaradals kloster i Sjövik. De er også bekymret for kontakten med de katolske førsteordensbrødrene i Sverige og med den katolske ekvivalenten til FTO, som går under navnet Secular Order eller OFS (Ordo Franciskanus Saecularis). Dette er et vitnesbyrd om den økumeniske ånden som er typisk for fransiskansk spiritualitet.