I likhet med det som skjedde i Sverige, opphørte all monastisisme i England med reformasjonen på 1500-tallet. I forbindelse med gjenoppdagelsen av katolsk tradisjon på midten av 1800-tallet begynte klostre igjen å få plass i den anglikanske kirken. Ulike fransiskanerordener begynte å etablere seg i mindre skala. I løpet av 1890-årene startet et samfunn bestående av prester og lekfolk aktiviteter i East End i London. Et annet fellesskap av fransiskanerbrødre startet i 1919 i Poona, India, og enda et ble lagt til i 1921 i Dorset, England. I 1937 slo disse forskjellige bevegelsene seg sammen for å danne SSF, Society of Saint Francis, som består av tre ordener.
Første ord, der brødre og søstre lever og arbeider i ulike former, blant mennesker i ulike konkrete hjelpeoppgaver. Brødrene i første orden kalles ofte «brødre».
Andre ordener er i England anglikanske søstre, dvs. stakkars Clares, som lever et kontemplativt klosterliv.
The Third Order – Third Order of the Society of Saint Francis (TSSF) (på svensk FTO) – består av menn og kvinner i ulike yrker, lekmenn og prester, gifte og ugifte, som hver forsøker å realisere de grunnleggende fransiskanske idealene i sosiale sammenhenger hvor de bor.