FTO-folder-5

I likhet med vad som hände i Sverige, upphörde allt klosterväsen i England i och med reformationen på 1500-talet. I samband med återupptäckten av katolsk tradition i mitten av 1800-talet, började kloster ånyo finna plats i den Anglikanska kyrkan. Olika franciskanska ordnar började etablera sig i mindre skala. En kommunitet bestående av präster och lekmän startade under 1890-talet verksamhet i East End i London. En annan franciskansk brödrakommunitet startade 1919 i Poona, Indien, och åter en annan tillkom 1921 i Dorset, England. 1937 slog dessa olika rörelser sig samman och bildade SSF, the Society of Saint Francis, och som består av tre ordnar.

Första orden, där bröder och systrar lever och verkar under olika former, bland människor i olika konkreta hjälp-uppgifter. Bröderna i första orden kallas ofta för ”friars”.

Andra orden är i England anglikanska systrar, alltså klarissor, som lever ett kontemplativt klosterliv.

Tredje orden – Third Order of the Society of Saint Francis (TSSF) (på svenska FTO) – består av män och kvinnor i olika yrken, lekmän och präster, gifta och ogifta, som var och en försöker förverkliga de franciskanska grundidealen i de sociala sammanhang där de lever.