Franciskus tredje orden inom Svenska Kyrkan har sprungit fram ur kontakten med den Anglikanska kyrkan där ett franciskanskt ordensliv växte fram under början av 1900-talet. FTO är indelat i olika lokalgrupper. För information om närmaste grupp, se …Det är inom grupperna som den viktigaste aktiviteten inom orden äger rum, när man möts till bön, gudstjänst, samtal, studier och överläggningar.

För tertiarier och noviser är det årligen återkommande FTO-kapitlet centralt och obligatoriskt. Då sker förnyelse av löftena, och då brukar nya tertiarier och noviser kunna bli upptagna i orden. Till kapitlet är också postulanter inbjudna. Man får tillfälle att samtala om gemensamma angelägenheter och att stärka den inre gemenskapen. I övrigt upprätthålls kontakten inom FTO genom rundbrev och en gemensam hemsida. De som är upptagna i orden får också regelbundet utkomna publikationer från England.