År Händelse
1182 Franciskus föds på vintern i Assisi, son till textilhandlaren Pietro di Bernardone och hans fru Pica; han döps till Giovanni, men fadern ändrar det till Francesco.
1193 Klara av Assisi föds, dotter till riddaren Favarone di Offreduccio och hans fru Ortolana.
Ca 1195 Klaras syster Catharina (Agnes) föds.
1198 Hertig Konrad av Islingen fördrevs och Borgen Rocca i Assisi blir intagen av stadens invånare, som förstör den och bygger stadsmuren
1199-
1200
Strid i Assisi mellan borgare och adel; Klaras familj flyr från Assisi till Perugia och/eller till sitt slott Coccorano.
1202-
1204
Krig mellan Assisi och Perugia; Franciskus blir tillfångatagen och förs tiil Perugia. Men friköps av sin far.
1204 Franciskus ligger en längre tid sjuk hemma.
1205 Drog Franciskus ut för att strida med Gauthier av Brienne
1205 Klaras familj återvänder till Assisi.
1206 Pilgrimsresa till Rom. Kallelse i San Damiano
1207 Brytning med familjen, Franciskus återlämnar sina kläder till fadern på domkyrkoplatsen inför biskopen och blir eremit. Franciskus reparerar San Damiano-kapellet.
1208 Franciskus hör evangeliet om apostlarnas utsändning och börjar predika omvändelse och fred. De första ordensbröderna ansluter sig, bland annat Klaras kusin Rufino.
1209 Bröderna reser till Rom och får sin regel muntligt godkänd av påve lnnocentius III
1210 Bröderna flyttar till Portiuncula; möjlig början av den franciskanska sekularorden (Tredje orden).
Klara och Franciskus möts.
1211 Benediktinerna skänker Portiuncula till Franciskus.
På Palmsöndagen flyr Klara hemifrån och ansluter sig till brödema: hon flyttar till klostret i Bastia och senare till Sant ‘Angelo di Panzo, där Klaras syster Catharina (sedan kallad Agnes) ansluter sig; den kvinnliga grenen (Andra orden) föds.
1212 Franciskus första missionsresa som sluta med skeppsbrott i Slavonien.
1212-
1214
Franciskus ger levnadsregeln till Klara och hennes systrar.
1213/
1214
Franciskus ber Klara om råd angående sin kallelse.
Greven Orlando di Chiusi skänker La Verna-berget till Franciskus;
denne tvingar Klara att ta över systrarnas ledning. och Klara accepterar efter visst motstånd titeln abbedissa.
Franciskus ger sig av mot Spanien, men når bara Province;
1215 Franciskus besöker, enligt vissa källor, Fiärde laterankonciliet och möter Dominikus.
1214-
1216
Klara får fattigdomsprivilegiet för San Damiano-klostret från påve innocentius Il[.
1216 Påve Innocentius III dör och Honorius IIl väljs till påve,
Franciskus får Portiuncula-avlaten från den nye påven. Orden får sitt namn – Mindrebröderna
1217 På generalkapitlet i Portiuncula skickas de första bröderna ut över Europa (Frankrike, Tyskland, Ungern).
Franciskus reser runt och predikar i ltalien.
Kardinal Ugolino di Segni blir kardinal-protektor för de nya kvinnoklostren i mellersta Italien.
1218-
1219
Kardinal Ugolinos regel för de fattiga systrarna i mellersta ltalien, trots detta förblir San Damiano-klostret och några andra självständiga.
1219 Franciskus reser till korsfararna i Mellanöstem och möter sultanen.
Klaras syster Agnes blir abbedissa i Monticelli-klostret nära Florens. Broder Filip den långe blir visitator för ”De fattiga systrarna” som följer ordningen från San Damiano.
1220 Hela den franciskanska orden får kardinal Ugolino som protektor.
Franciskus lämnar ifrån sig ordens ledning, först till Pietro di Catanio och sedan till Elias di Bonbarone från Cortona. Ugolino försöker vinna Klara för sin orden.
1221 Den tillfälliga regeln för bröderna godkänns av kapitlet. Bonaventura från
Bagnoreggio, senare generalminister, föds.
Pietro Cattani dör och efterföljs av Elias av Cortona.
1223 Den stadfästa regeln för bröderna godkänns av både kapitlet och påve Honorius III. Julmässa rned krubba i Greccio.
1224 Franciskus tar emot Kristi sårmärken under en reträtt på berget La Vema; predikoresa i Umbrien och Markerna.
Stiftsprästen Brunetto blir visitator för de fattiga systrarna;
Klaras sjukdom början.
1225 Nästan blind besöker Franciskus Klara, blir sjuk i San Damiano och komponerar där
Solsången, kanske också Sången för Klaras systrar.
1226 Broder Pacifico blir visitator för de fattiga systrarna. Klaras mor Ortolana inträder i San Damiano-klostret. Franciskus skriver ett testamente för Klara.
Franciskus dör den 3 oktober; kroppen förs via San Damiano-klostret in till staden Assisi.
1227 Påve Honorius III dör, kardinal Ugolino väljs till påve och tar namnet Gregorius IX. Hans systerson Rainaldo di Jenne blir kardinal-protektor. Påven anförtror ansvaret för ”De fattiga systrarna” åt generalministern Johannes Parenti.
1228 Det första klostret utanför Italien grundas i Pamplona, Spanien.
Klaras syster Agnes flyttar till klostret i Florens.
Påve Gregorius IX förnyar fattigdomsprivilegiet; broder Filip den långe blir på nytt visitator for de fattiga systrarna.
Franciskus helgonförklaras.
1229 Klaras yngsta syster Beatrice inträder i San Damiano-klostret.
1230 San Francescokatedralen invigs i Assisi. Franciskus kropp gravsätts i den nybyggda Basilica di San Francesco. Bröderna förbjuds att besöka systrarna om de inte har påvligt tillstånd. Klara protesterar mot förbudet.
1234 Första brevet från Klara till Agnes av Prag, dotter till kungen av Böhmen.
1234-
1237
Andra brevet från Klara till Agnes av Prag; utsändning av systrar till Tyskland och Prag.
1238 Tredje brevet från Klara till Agnes av Prag.
1240 Kejsarens legosoldater (saracener) överfaller Assisi, som blir befriat genom Klaras förböner.
1243 Påve Gregorius IX dör; Den nye påven Innocentius lV uppdrar åt mindrebröderna att ta ansvar för de fattiga systrarna, men de motsätter sig detta.
1247 Påve Innocentius lV:s regel för alla fattiga systrar som tillåter dem att äga fast egendom och låter dem komma under brödernas ansvar; Systrarna gör motstånd: Klara börjar skriva sin egen regel.
1250 Klaras sjukdom förvärras; påven drar tillbaka systrarnas plikt att leva enligt hans regel.
1252 Kardinal Rainaldo besöker Klara som begär att han godkänner hennes regel. Kardinalen godkänner regeln.
1253 Klaras syster Agnes åervänder till San Damiano; fjärde brevet från Klara till Agnes av Prag; påve Innocentius IV besöker Klara två gånger, som blir allt sjukare; Innocentius IV godkänner Klaras regel.
Klara dör den 11 augusti;
Innocentius IV ger biskop Bartolomeo av Spoleto uppdraget att undersöka Klaras liv och hennes under;
Klaras syster Agnes dör kanonisationsprocessen äger rum i november.
1254 Påve Innocentius IV dör; kardinal-protektorn Rainaldo väljs till ny påve och tar namnet Alexander lV.
1255 Klara helgonförklaras av påve Alexander IV.
1260 Klaras kropp och hela kommuniteten flyttar från San Damiano till Santa Chiara klostret inne i Assisi.
1261 Påve Alexander IV dör. Urbanus IV väljs till ny påve.
1263 Isabella av Frankrikes regel godkänns; påve Urbanus IV:s regel.
1850 Klaras grav öppnas och kroppen avtäcks.
1872 Klaras kropp läggs ned i en ny sarkofag i kryptan till Santa Chiaras basilika.
1893 Den ursprungliga bullan som innehåller Klaras egen regel, upptäckts i Assisi.
1997 Santa Chiaras basilika skadas svårt genom en jordbävning. Till följd av den förnyas kryptan med Klaras grav.