926 / 5 000

Muligheter for fellesskap

Francis’ tredje orden innen Svenska kyrkan er sprunget ut av kontakten med den anglikanske kirken hvor et fransiskansk religiøst liv utviklet seg på begynnelsen av 1900-tallet. FTO er delt inn i ulike lokale grupper. For informasjon om nærmeste gruppe, se …Det er innenfor gruppene den viktigste aktiviteten innenfor ordenen finner sted, når folk møtes til bønn, gudstjeneste, samtale, studium og rådslagning.

For høyerestående studenter og nybegynnere er det årlig tilbakevendende FTO-kapittelet sentralt og obligatorisk. Deretter fornyes løftene, og da kan vanligvis nye tertiærer og nybegynnere tas opp i ordenen. Postulanter inviteres også til kapitlet. Du får mulighet til å snakke om felles saker og å styrke det indre fellesskapet. For øvrig opprettholdes kontakt innen FTO gjennom rundskriv og felles nettside. De som er registrert i bestillingen mottar også jevnlige publikasjoner fra England.